146.400,00 zł grantu otrzymała Gmina Zakrzewo w ramach projektu „Cyfrowa gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Program ten powstał w odpowiedzi na pandemię COVID-19, która pokazała jak istotne są technologie cyfrowe dla zaspokajania potrzeb mieszkańców gmin. Przeniesienie działań do sieci, jak również praca zdalna była dla wielu instytucji nie lada wyzwaniem, gdyż część urzędów nie była przygotowana pod względem sprzętowym, w przypadku innych problemem były niskie kompetencje cyfrowe urzędników.  Celem programu grantowego jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa tych podmiotów.

​​​Dofinansowanie można było otrzymać na zadania związane z cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji ora analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST (punkt obligatoryjny), a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

W tamach pozyskanych środków w zrealizowane zostaną następujące inicjatywy:

  • - kontrola systemu bezpieczeństwa sieci oraz zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (Urząd Gminy Zakrzewo) 
  • - modernizacja sieci LAN urzędu
  • - rozbudowa serwera urzędu o nowe podzespoły zwiększające możliwości i moc obliczeniową
  • -  wymiana siedmiu zestawów komputerowych wraz z nowoczesnymi urządzeniami wielofunkcyjnymi kompaktowymi (Urząd Gminy Zakrzewo) 
  • - zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych z opcją druku wielkoformatowego (Urząd Gminy Zakrzewo) 
  • - wdrożenie usługi chmurowej obecności.pl (Przedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie).


Kwota grantu dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 146.400,00 zł stanowi 100 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.