W Nowej Wiśniewce powstała długo wyczekiwana wiata grillowa. Pod wiatą został utwardzony teren. Całość zadania współfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Kwota otrzymanego dofinansowania: 39 090,00 zł.