Po wielu latach oczekiwań i planów Gmina Zakrzewo zrealizowała kluczową dla mieszkańców inwestycje pn. budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wiśniewce.
 
Całkowita wartość inwestycji to 1 054 057,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło 236 300,00 zł, zaś 250 000,00 zł pochodziło ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.