Przetargi

http://bip.zakrzewo.org.pl/zakrzewo/bip/przetargi/aktualne.html

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Zagospodarowanie centrum w Starej Wiśniewce w zakresie przebudowy drogi gminnej ( przejdź )

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działek ( przejdź )

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy: Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu GBA dla jednostki OSP Głomsk ( przejdź )

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane: Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Drożyskach Wielkich ( przejdź )

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu specjalnego strażackiego ( przejdź )

Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż zabudowanej budynkiem byłej szkoły nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 120/7 o pow. 1,1599 ha położoną w obrębie ewidencyjnym 0042 – Śmiardowo Złotowskie (KW PO1Z/00012526/1) ( przejdź )

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok ( przejdź )

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy