Aktualności
Nauczyciele u wójta
2019-04-10

Dziś w Urzędzie Gminy Zakrzewo odbyło się spotkanie przedstawicieli protestujących nauczycieli z władzami: wójtem Markiem Buława, przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Doroszukiem oraz radną Katarzyną Thomas, członka komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

Przewodniczący ZNP gminy Zakrzewo, Edmund Bindek, odczytał i wręczył na ręce wójta wniosek następującej treści:

Związek Nauczycielstwa Polskiego oraz nauczyciele niezrzeszeni wraz z pracownikami niepedagogicznymi, popierający strajk i strajkujących w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie, zwracają się z uprzejmą prośbą o wypłacenie wynagrodzenia za okres strajku, który rozpoczął się 8 kwietnia 2019 r. i trwać będzie, aż do momentu odwołania. Prośbę swą motywujemy tym, że zależy nam na przyszłości edukacji. To protest, w którym chodzi o naszą godność i o lepszą szkołę.”

Pod wnioskiem, poza pracownikami PSP Zakrzewo, podpisali się również nauczyciele oraz wszyscy pracownicy Przedszkola Publicznego w Zakrzewie.

Wójt Buława wyraził zrozumienie wobec postulatów nauczycieli oraz skierował pod ich adresem słowa wsparcia, jednocześnie zastrzegając, że wypłata wynagrodzeń może być sprzeczna z prawem i w chwili obecnej nie jest w stanie odpowiedzieć na ich postulat ze stuprocentową pewnością, gdyż wczoraj wieczorem w mediach ogólnopolskich pojawiła się informacja, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wydała prawnie wiążący i oficjalny komunikat: strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymać żadnego wynagrodzenia oraz być zmuszani do strajku, natomiast wiceminister finansów w specjalnym komunikacie poinformował, że refundacja wynagrodzenia pracowników za okres strajku jest bezprawna.

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy