Aktualności
Zebranie wiejskie sołectwa Zakrzewo
2019-01-16

Uprzejmie informujemy, że 18 stycznia 2019 r. o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie, odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek zebrania:

1. Przywitanie mieszkańców, wybór przewodniczącego zebrania.
2. Wybór lidera Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie wyboru lidera Wielkopolskiej Odnowy Wsi.
4. Aktualizacja Sołeckiej Strategii rozwoju wsi Zakrzewo.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Sołeckiej Strategii rozwoju wsi Zakrzewo.
6. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Funduszu Sołeckiego w 2019 roku, dyskusja nad wnioskiem.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Funduszu Sołeckiego w 2019 roku 
8. Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu sołectwa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu statutu.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców!


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy