Aktualności
Policyjna debata w Zakrzewie
2018-07-02

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie organizują cykl debat społecznych. Ostatnia z nich odbyła się w Urzędzie Gminy Zakrzewo i dotyczyła kwestii bezpieczeństwa mieszkańców gminy. Podczas debaty oficer prasowy KPP w Złotowie szczegółowo przypomniał zasady korzystania z funkcjonującej od 20 września 2016 na terenie powiatu złotowskiego interaktywnej aplikacji "Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa". Następnie przedstawił mieszkańcom dane statystyczne obrazujące ilość zgłoszeń przekazanych złotowskiej policji przez mieszkańców gminy Zakrzewo od momentu uruchomienia narzędzia. Dotychczas za pomocą interaktywnej strony internetowej mieszkańcy gminy nanieśli 28 zgłoszeń. Mł. asp. Maciej Forecki zachęcał wszystkich obecnych do skorzystania z tego innowacyjnego narzędzia podkreślając jednocześnie, że w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji należy jednak w tradycyjny sposób dokonać telefonicznego zgłoszenia za pomocą linii alarmowej 112 lub 997. Kolejnym tematem debaty był program "Dzielnicowy Bliżej Nas" i aplikacja "Moja Komenda".

Założeniem nowego programu jest przybliżenie policjanta-dzielnicowego mieszkańcom jego rejonu działania oraz zwiększenie jego obecności w rejonie służbowym. Podczas debaty zastępca komendanta nadkom. Marcin Kowalski wielokrotnie podkreślał, że dzielnicowy ma być łącznikiem pomiędzy społeczeństwem a policją, samodzielnym inicjatorem przedsięwzięć, które pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa w podległym mu rejonie służbowym. W ramach przygotowań do nowej koncepcji służby dzielnicowych, aby kontakt z nim był zdecydowanie łatwiejszy każdy z dzielnicowych złotowskiej komendy został wyposażony w służbowy telefon komórkowy i adres poczty elektronicznej przypisanej do rejonu służbowego. Kolejnym elementem nowego podejścia do służby dzielnicowego jest również uruchomiona aplikacja "Moja komenda". Bezpłatna usługa, za pomocą której w prosty sposób odnaleźć można najbliższą jednostkę policji, sprawdzić jak do niej dotrzeć czy też skontaktować się właśnie z dzielnicowym, który opiekuje się naszym miejscem zamieszkania.

Następnie naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Jarosław Dobrzyński przedstawił zebranym bieżącą analizę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazując ilość zdarzeń drogowych, wypadków, kolizji odnotowanych w 2017 roku porównując je do analogicznego okresu roku poprzedniego. Późniejsza dyskusja dotyczyła m.in. nowej koncepcji służby dzielnicowych, infrastruktury drogowej, lokalnych problemów mieszkańców gminy Zakrzewo, a także nowych narzędzi komunikacji policji z mieszkańcami powiatu złotowskiego. Nadkomisarz Marcin Kowalski oraz wójt gminy Zakrzewo Henryk Dobrosielski zgodnie podkreślali, jak ważna jest aktywna współpraca ze społeczeństwem w dziedzinie budowania bezpieczeństwa lokalnego czemu właśnie służyć mają nowe narzędzia techniczne.Wiceszef złotowskich policjantów podsumowując debatę podziękował za wszystkie sugestie i postulaty mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa, podkreślając jednocześnie, że będą one szczegółowo analizowane, a następnie realizowane przez policjantów podczas codziennej służby.

Na podst. inf. KPP Złotów


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy