Aktualności
Wójt z absolutorium
2018-07-02

W piątek odbyła się czterdziesta w obecnej kadencji sesja Rady Gminy Zakrzewo. Najważniejszym jej elementem było przegłosowanie absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu 2017 r. Ostatecznie ubiegłoroczny zamknął się w kwotach wydatków 19.283.592 zł i dochodów 20.439.537 zł  (plan odpowiednio 20.440.183 zł i 20.983.953 zł) , zatem rok zakończono nadwyżką na poziomie 1.155.944 zł (w planie zakładano deficyt 543.770 zł).

Na inwestycje przeznaczono 2.747.314 zł, fundusz sołecki natomiast pochłonął ponad 179 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat finansów gminy przed głosowaniem przedstawiła skarbnik Czesława Wilk. Temat ten był wcześniej przedmiotem szczegółowej analizy podczas obrad poszczególnych komisji, zatem w czasie sesji radni nie zgłosili żadnych uwag.

Nie mieli również pytań związanych z realizacją budżetu. Wobec pozytywnej opinii komisji rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej głosowanie było jednomyślne i wszyscy obecni na sali radni poparli uchwałę absolutoryjną, po której wójt Henryk Dobrosielski oraz jego najbliżsi współpracownicy: skarbnik i sekretarz gminy odebrali gratulacje z tego tytułu.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy