Aktualności
PSZOK w Zakrzewie otwarty
2018-03-23

Jeden z trzech nowo otwartych gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK – powstał w Zakrzewie. Znajduje się on na terenie oczyszczalni ścieków i jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 i w soboty od 10:00 do 14:00. Zarząd Związku Gmin Krajny w Złotowie, w porozumieniu z wójtem Gminy Zakrzewo informuje, że dla poprawy estetyki a także w związku ze wspomnianym otwarciem PSZOK zabrania się gromadzenia odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych, w miejscach wcześniejszych mobilnych zbiórek odpadów – wszelkie tego typu śmieci można bezpłatnie oddać na terenie oczyszczalni.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy