Aktualności
Na stulecie Niepodległej
2018-01-15

W spotkaniu tym udział brał wójt Henryk Dobrosielski, sekretarz Aneta Buława, przewodniczący Rady Gminy Antoni Łosoś a także stojący na czele poszczególnych komisji stałych radni Barbara Pikulik, Henryk Dorsz, Tadeusz Drobczyński, Andrzej Ruta, przewodniczący klubu radnych Wspólna Sprawa Krzysztof Doroszuk, dyrektor Domu Polskiego Barbara Matysek-Szopińska oraz radny Sejmiku Wojewódzkiego Henryk Szopiński.

Podczas spotkania zdecydowano, że w gminie Zakrzewo w tym roku zorganizowane zostaną uroczyste obchody nie tylko ze względu na setną rocznicę powrotu Polski na mapę Europy, ale również z powodu osiemdziesiątej rocznicy I Kongresu Związku Polaków w Niemczech.

Wkrótce, w szerszym gronie, opracowany zostanie szerszy program wydarzeń jubileuszowych. W celu przygotowania i koordynacji działań powołany zostanie Komitet Organizacyjny, na czele którego stanie wójt Henryk Dobrosielski.

Zaplanowane zostało już spotkanie inicjujące powstanie Komitetu Obchodów Jubileuszu 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, w którym udział weźmie szerokie gremium lokalnej społeczności, bowiem jednym z celów jest zaangażowanie w organizację jak najszerszego grona mieszkańców. 

KM


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy