Aktualności
Szukasz pracy, chcesz założyć firmę? Skorzystaj!
2018-01-03

Program ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Główne informacje

Celem projektu jest wdrożenie na rynek pracy i rozwijanie karier zawodowych 35 młodych osób. Dajemy im możliwość wyboru ścieżki, szkolimy, nadajemy kwalifikacje i szukamy wymarzonego pracodawcy. W ten sposób, dzięki pracy kandydatów z ekspertami, dostarczamy firmom zmotywowanych i dobrze przygotowanych do swoich zadań pracowników. Jednocześnie, wszystkie koszty związane z doradztwem, pośrednictwem i wdrożeniem do pracy finansowane są ze środków UE.

Uczestnicy

35 osób (w tym osoby niepełnosprawne) bez pracy z powiatu złotowskiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy w wieku 18-29 lat.

Rodzaje wsparcia 

- doradztwo zawodowe – określenie potencjału, kompetencji, planu wsparcia;

- Indywidualny Coaching Kariery  – praca nad rozwojem osobistym poprzez określenie własnych potrzeb, wartości i celów oraz dopasowania ich do przyszłej kariery zawodowej;

- pośrednictwo pracy – przygotowywanie dokumentów, poszukiwanie pracodawców;

- przygotowanie do pracy – specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe;

- płatne staże (od 3 do 6 miesięcy) - ok.1500 zł netto za każdy miesiąc;

- wsparcie na otwarcie działalności gospodarczej dla 5 osób (do 25.000,00 PLN);

- zatrudnienie - min. na 3 miesiące – finansowane przez firmę musi nastąpić w oparciu o:

- umowę o pracę, przynajmniej na 1⁄2 etatu,

- umowę cywilno-prawną, gdzie wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Planowane kursy

- kurs Programy biurowe w administracji VCC - 8 osób

- kurs Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych  - 7 osób

- stypendium szkoleniowe około 500 zł.

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy