Aktualności
Program Sportowa Polska - edycja 2021 rozstrzygnięty!!
2021-07-23

Gmina Zakrzewo pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa terenów sportowych przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Starej Wiśniewce w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej"

Gmina Zakrzewo otrzyma dofinansowanie w wysokości 323 099,00 zł

Serdecznie podziekowania za wsparcie składamy Panu Marcinowi Porzuckowi - Posłowi na Sejm RP


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy