Aktualności
PSZOK znów otwarty
2020-04-22

Biuro Związku Gmin Krajny informuje, że od poniedziałku 27 kwietnia 2020 r. zostaną ponownie uruchomione  Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  Wszystkie PSZOK-i będą otwarte w dniach i godzinach, jakie obowiązywały przed decyzją o ich czasowym zamknięciu. PSZOK Gminy Zakrzewo, na terenie oczyszczalni ścieków, ul. Wybudowanie, czynny będzie poniedziałek - piątek: 10.00 - 17.00 oraz sobota: 10.00 - 14.00 (I i III sob. w miesiącu).  W trakcie oddawania odpadów do PSZOK należy zachować  środki ostrożności obowiązujące na terenach publicznych w całym kraju, tj. maseczki, zachowanie odległości.


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy