Aktualności
Kosultacje społeczne
2016-09-20

Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Konsultacje społeczne
2016-09-20

dot. projektu Statutu sołectwa ZAKRZEWO

Informacja dla rolników
2016-09-16

Główny Lekarz Wererynarii informuje...

Konsultacje społeczne
2016-09-15

dot. projektu Statutu sołectwa DROŻYSKA ŚREDNIE

Konsultacje społeczne
2016-09-13

dot. projektu Statutu sołectwa KUJAN


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy