Aktualności
„Środa z funduszami dla jednostek samorządu terytorialnego.”
2016-09-22

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne w Pile

Plan gospodarki odpadami dla woj. wielkopolskiego
2016-09-21

Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Konsultacje społeczne
2016-09-21

dot. projektu Statutu sołectwa Drożyska Wielkie

Konsultacje społeczne
2016-09-21

dot. projektu Statutu sołectwa ŚMIARDOWO ZŁOTOWSKIE

Kosultacje społeczne
2016-09-20

Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy