Kąpieliska

Uchwała nr XL.241.2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Zakrzewo w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ( przejdź )

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Zakrzewo ( przejdź )

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z 4 sierpnia 2018 r. w sprawie jakości wody w miejscu okazyjnie wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Borówno w Kujankach ( przejdź )

Sprawozdania z badań wody z miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli z 7 sierpnia 2018 ( przejdź )

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z 7 sierpnia 2018 r. w sprawie jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Borówno  ( przejdź )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy