GKRPA

Akty prawne

1. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

3. Uchwała nr XXIII.153.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

4. Uchwała Nr XXIII.152.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020

5. Uchwała nr V/31/07 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zakrzewo

6. Uchwała nr VII/46/07 RADY GMINY ZAKRZEWO z dnia 24 września 2007 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo.

7.  ZARZĄDZENIE nr 59.2015  WÓJTA GMINY ZAKRZEWO z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii


Wzory dokumentów

Wniosek o dofinansowanie zajęć/imprez profilaktyczno – edukacyjnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Działalność GKRPA

Skład Komisji:

Kamil Ziach- przewodniczący
Janina Jęsiek - członek
Joanna Kwiecień - członek
Krzysztof Tomaszewski- członek
Mariola Wójcik - członek
Aneta Buława- członek

e-mail: gkrpa.zakrzewo@gmail.com

SIEDZIBA:
Urząd Gminy w Zakrzewie
ul. Kujańska 5
77-424 Zakrzewo
tel. 67 2667075 wew. 46

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

02 stycznia 2017r.
06 luty 2017r.
06 marca 2017r.
03 kwietnia 2017r.
08 maja 2017r.
05 czerwca 2017r.
03 lipca 2017r.                                 od godz. 1600
07 sierpnia 2017r.
04 września 2017r.
02 października 2017r.
06 listopada 2017r.
04 grudnia 2017r.

Posiedzenia Komisji odbywają się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zakrzewie

 


 

TERMINY DYŻURÓW

TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ
w PUNKCIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM

ul. W. SZCZEPAŃSKIEGO 1
77-424 ZAKRZEWO
(budynek Domu Seniora – wejście od ul. E. J. Osmańczyka)

TERAPEUTA Krzysztof Staniewski
(tel. 695 676 016), email: krzysztof.staniewski@wp.pl

31.01.2017r.
28.02.2017r.

28.03.2017r.
25.04.2017r.
30.05.2017r.
27.06.2017r.                                w godz. 1500 – 1800
29.08.2017r.
26.09.2017r.
31.10.2017r.
28.11.2017r.
19.12.2017r.

 


 

TERAPEUTA Henryk Januchowski
tel. 604 758 993

09.01.2017r.
06.02.2017r.

06.03.2017r.
03.04.2017r.
08.05.2017r.
05.06.2017r.                                    w godz. 1500 – 1700
07.08.2017r.
04.09.2017r.
02.10.2017r.
06.11.2017r.
04.12.2017r.

 


PSYCHOLOG
mgr HANNA OLENCKA

12.01.2017
26.01.2017

09.02.2017
23.02.2017
09.03.2017
23.03.2017
06.04.2017
27.04.2017
11.05.2017
25.05.2017                                        w godz. 1700 - 1830
08.06.2017                                                       
29.06.2017
14.09.2017
28.09.2017
12.10.2017
26.10.2017
16.11.2017
30.11.2017
07.12.2017
14.12.2017

 

 


Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:


Zakrzewo
poniedziałek, wtorek, środa- godz. 12.00-14.30

Stara Wiśniewka
wtorek- godz.  11.45 – 12.45
czwartek - godz. 13.45-14.45

Śmiardowo Złotowskie
poniedziałek - godz.12.45 – 15.00
środa - godz. 13.30-15.00


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy