Skład Rady w kadencji 2014-2018

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

 Adres e-mail

1.

Barabasz Tomasz

Członek Komisji Budżetowo- Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

radny.barabasz@gmail.com

2.

Budnik Bernard

Członek Komisji Rewizyjnej

 radny.budnik@gmail.com

3.

Czarnotta Krzysztof

 Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

 radny.czarnotta@gmail.com

4.

Doroszuk Krzysztof

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 radny.doroszuk@gmail.com

5.

Dorsz Henyk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 radny.dorsz@gmail.com

6.

Drobczyński Tadeusz

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 radny.drobczynski@gmail.com

7.

Galla Bernadeta

Z-ca przewodniczącej Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

 radna.galla@gmail.com

8.

Greczyło Czesław

Członek Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 radny.greczylo@gmail.com

9.

Łosoś Antoni

Przewodniczący Rady

 radny.losos@gmail.com

10.

Pasisz Stanisław

Z-ca przewodniczącego Komisji Budżetowo- Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

 radny.pasisz@gmail.com

11.

Kabattek Katarzyna

Członek Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

 radna.kabattek@gmail.com

12.

Pikulik Barbara

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Społecznej, Porządku Publicznego i Promocji Gminy

 radna.pikulik@gmail.com

13.

Ruta Andrzej

Przewodniczący Komisji Budżetowo- Finansowej i Rozwoju Gospodarczego, wiceprzewodniczący Rady

 radny.ruta@gmail.com

14.

Włodarczyk Bożena

Członek Komisji Budżetowo- Finansowej i Rozwoju Gospodarczego

 radna.wlodarczyk@gmail.com

 15.

 Zawadzki Jan

Z-ca przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Społecznych

 radny.zawadzki@gmail.com


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy