Stanowiska

Wykaz stanowisk oraz danych kontaktowych pracowników

 

 

Stanowisko

Nr wew.

telefonu

adres e-mail

Wójt

Henryk Dobrosielski

33 wojt@zakrzewo.org.pl

Sekretarz gminy

Aneta Buława-Żak

32 sekretarz@zakrzewo.org.pl

Skarbnik gminy

Czesława Wilk

34 skarbnik@zakrzewo.org.pl

Księgowość, egzekucja należności

Sylwia Połońska

37 windykacja@zakrzewo.org.pl

Wymiar podatków i opłat

Damian Czajka

36 podatki@zakrzewo.org.pl

Księgowość

Anna Kaper

35 ksiegowosc@zakrzewo.org.pl

Kasa

Aleksandra Małolepsza

38 kasa@zakrzewo.org.pl

Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, ewidencja ludności

Dorota Murach

42 usc@zakrzewo.org.pl

Obsługa Rady Gminy, oświata i wychowanie

Marlena Ziółkowska

44 rada.gminy@zakrzewo.org.pl

Promocja Gminy, informatyka, działalność gospodarcza

Kamil Małolepszy

47

ug_zakrzewo@pro.onet.pl

gminazakrzewo@gmail.com

Obrót nieruchomościami

Magdalena Paciorek

48 nieruchomosci@zakrzewo.org.pl

Inwestycje, planowanie przestrzenne, przetargi

Sławomir Pająk

43 inwestycje@zakrzewo.org.pl

Kadry, płace

Joanna Cieślik

45 kadry@zakrzewo.org.pl

Gospodarka komunalna

Krystyna Thomas

10 gkm@zakrzewo.org.pl

Obronność, zarządzanie kryzysowe

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Tadeusz Dywel
46

zarzadzanie.kryzysowe@zakrzewo.org.pl

iodo@zakrzewo.org.pl


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy