Aktualności
Umowa podpisana
2017-11-15

W dniu  3 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego  reprezentowanym przez Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego a  Gminą Zakrzewo, która reprezentowali – Henryk Dobrosielski Wójt Gminy Zakrzewo oraz Czesława Wilk Skarbnik Gminy została podpisana umowa  o przyznaniu pomocy na realizację  operacji pn. „Budowa targowiska w Zakrzewie” .

Projekt zostanie zrealizowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20147-2020.

https://www.facebook.com/krzysztof.grabowski1/posts/1675810245797037?pnref=story


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy